top of page
big test2.jpg

Мнозинството от проектите ни се намират в гр. Банско.

На тази карата можете да видите къде се намират и да ги посетите,

защото архитектурните пространства трябва да се преживяват!

© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page