top of page

Реконструкция на производствена сграда

Реконструкция на съществуваща проеизводствена сграда в магазин за строителни материали.

Година на проекта:2018

местоположение: Добринище, България  

© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page