top of page

Конферентен център

Проектът предвижда разширение на съществуващ хотел "Стражите" с възможност за отделно функциониране. Включва конферентна зала за 450 човека, която може да се разделя на три отделни зали. Предвижда се техническо оборудване за конференции, концерти, театър, изложби , ресторант за 120 човека, боулинг център , магазини и офиси.

Година на проекта:2017

Местоположение: Банско, България 

© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page