top of page

Всички проекти в тои раздел са реализирани на мястото на вече съществуващи пространства.
Ние гледаме на реновациите като на възможнсот да подобрим значително средата, независимо дали е амортизирана или просто вече не изпълнява функциите си. 
Всеки такъв проект е уникална възможност да осъществите архитектура с осезаемо по-високо качесто на обитаване, не я изпускайте!

© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page