top of page
Какъв е обхватът на архитектурните услуги?
 
По какви начини архитектите могат да помогнат за превръщането на моята визия в реалност?
 
Какво да очаквам от работата с архитектурното студио?

Aрхитектурните ни услуги обхващат широк спектър от дейности през целия жизнен цикъл на строителния процес. Това включва:

 

- Първоначална консултация: Разбиране на нуждите на клиента, целите и изискванията на проекта.

- Предпроектно и обемно-пространствено проучване: Взимаме предвид всички налични предпоставки, които определят рамката на проекта, за да ориентираме клиента какво е възможно и най-удачно да се направи в конкретния случай.

- Идеен проект: Създаваме проект, който дава представа за цялостната визия.

- Технически проект: Усъвършенстваме и детайлизираме  избраната концепция, интегрираме функционалност и естетика. Изготвяме подробни планове, чертежи по всички споецилности и спецификации за строителство.

- Оказваме съдействие при избор на изпълнители и договаряне на взаимоотношения.

- Проджект мениджмънт: Контролираме процеса на строителство, за да се гарантира, че намерението на проекта е реализирано.

 

 ​

 

Каква е ключовата ни роля в превръщането на вашите идеи в  реалност:

 

- Творческа визия: Внасяме креативност и нова перспектива във вашия проект, помагайки за концептуализиране на уникален и функционален дизайн.

- Техническа експертиза: Притежаваме технически познания, за да се ориентираме в сложни строителни норми, наредби за зониране и строителни технологии.

- Решаване на проблеми: Ще предвидим и разрешим предизвикателства, които могат да възникнат по време на фазите на проектиране и строителство.

- Управление на бюджета:  Съдействаме при разработването и управлението на бюджети, като ви помагаме да вземате информирани решения, които са в съответствие с вашите финансови рамки.

- Координация на проекта:  Координираме се с различни професионалисти, участващи в проекта, като насърчаваме безпроблемен и ефективен процес.

 

 

 

Когато си сътрудничите с нашето студио, можете да очаквате:

 

- Комуникация: Ще обясним по достъпен и ясен начин дизайнерските решения като цяло и в детайли. Ще предоставяме редовни актуализации за напредъка на проекта, предизвикателствата и точките за вземане на решения.

- Сътрудничество: Ще участвате във вземането на решения, като отчитаме вашите предпочитания и приоритети. Ще решаваме възникнали по време на работата проблеми.

- Прозрачност: Ще имате яснота относно срокове, разходи и всякакви потенциални отклонения от плана. Ще ви разясняваме стъпките през, които преминава даден проект, за да имате предтсва какво да очаквате и къде се намирате в процеса.

- Професионални насоки: Ще ви консултираме относно използвани ситеми, материали, устойчивост и избор на дизайн за подобряване на цялостния проект.

-Целенасоченост- Ще се стремим да постигнем крайния резултат, който очаквате.

 

 ​

 

Работата в тясно сътрудничество с нас гарантира, че вашият проект се възползва от баланса на творческа визия, технически опит и ефективно управление на проекта.

© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page