top of page

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ?

Сигурно сте се питали защо толкова варират цените в проектирането.

Едно бързо проучване може напълно да ви обърка и да се чудите какви са причните да е толкова широк диапазонът на предлаганите услуги привидно за едно и също нещо.


Остойностяването на проектирането зависи от няколко фактора:


1. Размер на проекта

Архитектурното проектиране е професионална услуга и ценообразуването е свързано с времето, което което трябва да се отдели на проекта.

Малките проекти имат по-малка повтаряемост от по-големите,

отнемат повече време и усилия- повече решения за дизайна трябва да се взимат на квадратен метър, затова цената им е по-вискока в сравнение с по-големите.


2. Сложност на проекта

По-сложните проекти изискват повече време за проектиране и по-голяма ангажираност от страна на специалистите.

Пример за сграда с ниска сложност са многоетажните паркинги, с висока- болниците.

Повечето обществени сгради попадат в средата на този диапазон.


3. Ниво на ангажираност

Повече заинтересовани страни, участващи в процеса, изискват изготвянето на повече документация, допълнителни материали и координация между страните- пример е работата с общини, местни общности и оргазнизации. При употребата на иновативни конструктивни системи, технологии и решения, се изискват допълнително проучване и сертифициране.


4. Ниво на риск

Всяка сграда е единствена по рода си и е необходим индивидуален подход.

В процеса на проектиране се появяват промени, които повлияват работата на специалистите. Особено това важи за реновации, където към работата се добавя оценка на съществуващото положение и допълнителните промени по проектите, когато излезат непредвидени елементи от страгадата по време на изпълнението.


Как се формират цените?


1. Част от прогнозната стойност на строителството

Цената на проектирането е процентна част от цената на релизацията.

Възможно е да се променя по време на процеса, докато се изяснява обхвата и се определя съответно покачването или свалянето на цената на изпълнението.


2. Предварително фиксирани суми

В този случай трябва много ясно да е уточнено заданието още в началото на работата.

Тук всяко плащане отговаря на определн завършен етап от от проекта.


3. На час при предварително определена сума

Това е по-рядко срещана практика в България, обикновено се прилага при упражняване на авторския надзор.


Възможен е смесен подход към ценообразуването, съобразен със спецификите на проекта.

При неясно задание може да се започне с ценообразуване на час, до изясняване на точния обхват, след което да се премине към някой от другите два метода.


Всичко зависи от желанието на клиента.

Последни публикации

Виж всички

КАК ДА СИ ИЗБЕРА АРХИТЕКТ?

Успешният път към реализацията на проекта минава първо през изясняване на целите и процесите. Стъпките, през които ще преминете заедно по време на проектирането са комплексни, затова има смисъл на пър

Comments


© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page