top of page

КАК ДА СИ ИЗБЕРА АРХИТЕКТ?

Успешният път към реализацията на проекта минава първо през изясняване на целите и процесите.

Стъпките, през които ще преминете заедно по време на проектирането са комплексни, затова има смисъл на първата среща да зададете следните въпроси:


1. Какво представлява процесът на проектиране?

Добре е клиентът да е запознат с процеса , за да знае как ще го отведе до крайната му цел.

Всеки архитект има определен начин на работа според вида на проекта, но може и да адаптира процеса си към заданието на клиента.


2. Какво включва услугата?

Порцесът на проектиране е в същността си еднакъв, но се различава в стъпките си според вида на обекта.

Преди да се започне работа е добре да се уточни какви ще са етапите за конкретния обект и дали са включени в стойността на проектантската услуга.


3. Какви е възможният диапазон на промени?

При инвестиционното намерение е възможно да възникнат промени на всеки етап от процеса на реализация. Това се случва по много причини – забавяне на документи, промяна на финансиране, промяна на пазара, на намерение на инвеститора, на условията на строителство и т.н. Добре е да обсъдите как се процедира при добавяне, премахване или подменяне на част от проекта на даден етап и в какви процентни граници може да варира това, за да сте подготвени за стресиращите неизвестни, съпътстващи всеки проект и да ги предвидите в остойностяването.


4. Какъв е опитът на архитекта с типа проект, който ви инетерсува?

Това ще ви даде представа какъв е опитът му в решаване на подобни проблеми.


5. Как ще ви помогне да постигнете целите си и ще придаде стойност на проекта?

Споделените ценности и възможността да се променяме по време на проекта са пътят към успеха.

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page