top of page
Интериорен дизайн

Интериорният дизайн допълва архитектурата на сградата,  хармонизира функционалността, естетиката и  изживяването.

.

Разгледайте подхода ни към дизайна, за да получите представа какво можете да очаквате от  процеса на работата си с нас.

Процесът на интериорен дизайн обикновено включва няколко етапа, които могат леко да варират в зависимост от обекта или желанията на клиента. Ето общо описание на етапите на интериорния дизайн:

1.1. Първи етап- Идеен проект, който включва в себе си:

1.1 Първоначална консултация:

    - Среща с клиента за разбиране на неговите предпочитания, изисквания и виждане за пространството.

1.2. Архитектурно заснемане:

- В случай, че нямате чертежи на пространството правим пълно архитектурно заснемане на обекта. В случай, че имате пълна или частична информация, проверяваме размерите на място.

1.3.. Задание:

 - Определяне на функциите и дейностите, които ще се извършват в пространството, както и всякакви специфични пространствени изисквания.

1.4. Разработване на концепция и предпроектно проучване:

 - Създаване на дизайнерска концепция, която улавя желаната естетика, настроение и цялостна тема за интериора

-Проучване на съществуващи примери в световната практика и подходящи референции към тях.

1.5. Идеен Проект:

    - Разработване на първоначален дизайн, който отговаря на коментираните до момента задание и посоки, подадени от клиента.

Какво да очаквате на този етап? – Функционално разпределение, визията, избор на материали, предложения за обзавеждане, референции за осветлението- всичко това се изяснява чрез визуализации, планове и разрези  или разгъвки. На този етап процесът е двупосочен, проектът търпи промени в желаната от вас посока, които уточняваме в разговор. Когато се избере финалния дизайн, ни потвърждавате и пристъпваме към техническата част.

2.. Втори етап- Технически проект, който включва в себе си:

2.1. Технически/ Работен проект:

 - Усъвършенстване на избраната дизайнерска концепция, уточняване на материали, обзавеждане и довършителни работи по-подробно.

- Съгласуване на решения за пространството по ВИК, ЕЛ, ОВК части.

 - Създаване на детайлни чертежи, спецификации и графици, необходими за фазата на строителство или изпълнение.

 - Спецификация на мебели, вградено обзавеждане и оборудване- подготовка за поръчка

Какво да очаквате на този етап?- Цялата техническа документация, необходима за изпълнението на проекта ви. Това включва чертежи, спецификации, но също толкова разговори с производители и нещо много важно- съгласуване на отделните детайли с мисъл за цялостното изпълнение и крайния резултат.

Можем да спрем дотук, да ви предадем тази част на проекта и сами да решавате как да го изпълнявате.

Практиката ни показва, че ще е много по-лесно за вас и много по-добър крайният резултат, ако обгрижим проекта докрай, така това, което се получи да е максмимално близко до това, което имате като идеен проект.

 

3. Трети етап- Проджект мениджмънт

    - Съгласуване на изпълнението на проекта, координиране с изпълнителите и осигуряване на реализацията на проекта, както е планиран.

    - Управление на доставката и монтажа на обзавеждането и съгласуване на финалните детайли за завършване на интериора.

Може би най-важният акцент тук е синхронизацията и правилното планиране на последователността на изпълнение, спазването на сроковете на доставка и правилното изпълнение на детайлите между различните елементи на интериора. Когато ни възложите проджект мениджмънта за вашия обект, поемеме ангажимент за изпълнение в срок, с качествени материали и изпитани продукти.

© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page