top of page

Дизайн на мебели и продукти

Разгледайте проектантския процес, за да разберете по-задълбочено нашата работа и подход.

Тези етапи осигуряват структуриран подход към разработването на интериорни продукти, от първоначалната концепция до готовия дизайн, осигурявайки обмислен и добре изпълнен процес на проектиране.

Когато работим по вашия проект, ще преминем през следните етапи:

 1. Първи етап- Идеен проект:

1.1. Концепция- цели и изисквания:

   - Генериране на идеи и концептуализиране на цялостната посока на дизайна на интериорните продукти. 

1.2. Предпроектно проучване:

   - Провеждане на проучвания за събиране на вдъхновение, тенденции и материали, свързани с дизайна на продукта.

1.3. Идеен проект:

   - Създаване на първоначални скици и обмисляне на различни дизайнерски възможности за интериорните продукти.

    - Превеждане на ръчните скици в дигитални прототипи, усъвършенстване на детайли и размери на дизайна.

   - Избор на подходящи материали въз основа на функционалност, естетика и цялостна дизайнерска концепция.

Какво получвате вие на този етап? -Референции на подобни продукти, скици, визуализации, тримерни и двумерни чертежи, мости на материали- всякакъв илюстративен материал, който да ви ориентира максимално какво ще представлява финалният продукт. Много важно е на този етап да се направят необходимите промени, да постявите ясно изискванията си, защото следва етапът за подготовка за производство.

2. Втори етап- Технически/Работен проект

 

2.1. Технически/работен проект:

   - Разработване на подробни технически чертежи и спецификации, необходими за производството.

2.2. Прототипиране, тестване и усъвършенстване:

   - Създаване на макети за тестване на функционалността, ергономичността и естетиката на дизайна.

   - Подобрение на дизайна въз основа на обратна връзка.

2.3. Производствени чертежи:

   - Финализиране на чертежите за производство.

2.4. Проджект мениджмънт:

    - Управление на производствения процес, контрол на качеството.

 

 Какво да очаквате на този етап?- Крайния продукт!

Възможно е при процеса на реализация да възникнат трудности, което да доведе до някаква промяна по одобрения дизайн- тогава тя ще бъде съгласувана с вас, за да продължим напред. Всички останали процеси след потвърждението на идейния проект остават скрити за вас, защото те са тясно свързани с технически подробности на детайли от изпълнението, които са предмет на дискутиране с изпълнителите.

© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page